{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
0

KULLANICI SÖZLEŞMESİ


ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

  TARAFLAR VE KONUSU

 

  İşbu üyelik sözleşmesi (“Sözleşme”), bir taraftan https:/www.edwards.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Kuzguncuk Nakkaştepe Azizbey Sokak No:1 Üsküdar İstanbul adresinde kain RMK CLASSIC GİYİM TEKSTİL TİCARET A.Ş. ("RMK Classic") ile diğer taraftan https:/www.edwards.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye") arasında akdedilmiştir. Bundan böyle RMK Classic ve Üye tek tek “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

  İşbu Sözleşme, RMK Classic ile Üye arasında https:/www.edwards.com.tr internet sitesin'den Üye'nin faydalanma şartlarının belirlenmesine ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini belirlemek üzere akdedilmiştir.

 

  GENEL ŞARTLAR

 

  Üye, https:/www.edwards.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder.Kişisel bilgilerin güncellenmesinden Üye sorumludur. RMK Classic’in bu bilgilerin doğru olmaması nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan üye sorumludur. Sözleşme ilişkisine girmek için Üye'nin, hukuki ehliyeti olmalıdır. Üyeliğin kullanımı için işbu Sözleşmeyi ve https:/www.edwards.com.tr internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası, Aydınlatma Dokümanı ve Gizlilik Politikası'nı Üye kabul etmiyor ise hizmeti kullanmayı derhal bırakmalıdır.

 

  Üyeliğe ilişkin Üye tarafından oluşturulan veya RMK Classic tarafından verilen şifre ve/veya diğer bilgiler Üye tarafından gizli tutmalı ve üçüncü şahıslarla paylaşılmamalıdır. Şifreye ilişkin tüm sorumluluk Üye'ye aittir.


  https:/www.edwards.com.tr internet sitesi üyeliği kişisel olup, Üye tarafından başka bir kişiye devredilmesi mümkün değildir.

 

  Üye, https:/www.edwards.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, ürünlere yorum yazamaz. Ayrıca, Üye başkalarının siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (saldırı, virus, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye ait olacaktır. RMK Classic, Üye’nin Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal etmesi veya uymamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı sahiptir.

 

  RMK Classic’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyeliği ve Üye’ye ve ait bilgileri iptal etme, silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, RMK Classic’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

  RMK Classic herhangi bir zamanda https:/www.edwards.com.tr internet sitesinin güncellenmesi ve/veya başka teknik gereksinimlerden dolayı https:/www.edwards.com.tr internet sitesinin çalışmasını askıya alabileceği gibi geçici olarak da durdurabilir. Üye, https:/www.edwards.com.tr internet sitesinin bu şekilde askıya alınması da ya geçici olarak durdurulmasından dolayı RMK Classic’ten herhangi bir talepte bulunamayacak olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

 

  RMK Classic internet sitesinin genel görünüm ve tasarımı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, elektronik şekilde sunulan teknik veriler, dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. https:/www.edwards.com.tr internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.Bu bilgiler izinsiz kullanılamaz, ve değiştirilemez.

 

  RMK Classic Üyeler’ine daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak da dahil olmak üzere https:/www.edwards.com.tr internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası ve Aydınlatma Dokümanını’nda yer alan amaç ve koşullarda Üyeler’in kişisel bilgilerini kullanabilir ve anılan dokümanlarda belirtilen üçüncü kişiler ile paylaşabilir. Bu şekilde RMK Classic tarafından toplanacak tüm kişisel verilere ilişkin Üye https:/www.edwards.com.tr internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası ve Aydınlatma Dokümanını okuyup anladığını ve bu dokümanlarda yer alan koşulları kabul ettiğini beyan eder. Buna ilaveten RMK Classic, Üye’nin https:/www.edwards.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Ayrıca, internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, site ziyareti esnasında erişilen diğer sayfalar ve siteye doğrudan bağlantı sağlayan İnternet sitesinin adresi gibi birtakım bilgiler RMK Classic tarafından toplanabilir.

 

  https:/www.edwards.com.tr internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için Üye, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Üye, https:/www.edwards.com.tr internet sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

 

  RMK Classic, işbu https:/www.edwards.com.tr internet sitesi kapsamında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

 

  Taraflar, RMK Classic’e ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının HMK Madde 193'e uygun olarak tek ve gerçek münhasır delil olarak kabul ve taahhüt ederler.

 

  İHTİLAF

 

İşbu Sözleşme nedeniyle ortaya çıkabilecek ihtilaflarda İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkeme ve İcra  Müdürlükleri yetkilidir.

 

  DİĞER HÜKÜMLER

 

  İşbu Sözleşme, Üye’nin https:/www.edwards.com.tr internet sitesine üye olduğu anda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

 

  Üye’nin üyelik kaydı yapması ile işbu Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve işbu Sözleşme’de yer alan maddeler ile atıf yapılan hukuki metinleri kabul ettiği anlamına gelmektedir.